1. ackja

  ackja eller akja är en samisk släde som dras av en ren.
 2. rajd

  rajd är en samisk renkaravan.
 3. akja

  akja är ett annat namn på den samiska släden ackja.
 4. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.