1. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 2. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 3. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 4. ters

  ters är inom musiken avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en skala. 

 5. klang

  klang är ett ljud som skapas av en sammansatt ton, som består av en grundton och flera deltoner.
 6. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 7. grundton

  grundton kallas inom musiken den första tonen i en skala. 

 8. grundton

  grundton kallas inom musiken den lägsta tonen i ett treklangsackord. 

 9. treklang

  treklang är ett ackord med tre toner som klingar samtidigt. 

 10. arpeggio

  arpeggio betyder inom musiken att tonerna i ett ackord ska spelas efter varandra och inte samtidigt.