1. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.
 2. bråk

  bråk är ett tal som kan skrivas enligt formen vilket är detsamma som a/ b.
 3. romerska siffror

  romerska siffror är tecken för tal.
 4. medelvärde

  medelvärde av ett antal mätvärden får man om man adderar alla värden och delar summan med antalet värden.