1. adenin

  adenin är en kvävebas som finns i bland annat DNA, RNA och ATP.
 2. kvävebaser

  kvävebaser är organiska föreningar som innehåller en eller flera kväveatomer som kan binda en proton (vätejon).

 3. genetiska koden

  genetiska koden är den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein.
 4. baspar

  baspar är par av kvävebaser i nukleinsyrorna DNA och RNA.
 5. basparning

  basparning är sammanhållningen mellan kvävebaser i till exempel de två kedjorna i DNA.
 6. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 7. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

 8. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.
 9. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 10. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.