1. adenin

  adenin är en kvävebas som finns i bland annat DNA, RNA och ATP.
 2. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 3. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.
 4. kvävebaser

  kvävebaser är organiska föreningar som innehåller en eller flera kväveatomer som kan binda en proton (vätejon).

 5. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 6. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 7. baspar

  baspar är par av kvävebaser i nukleinsyrorna DNA och RNA.
 8. basparning

  basparning är sammanhållningen mellan kvävebaser i till exempel de två kedjorna i DNA.
 9. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 10. genetiska koden

  genetiska koden är den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein.