1. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, eller nedladdningslagen, eller fildelningslagen, är vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009.

 2. ringmärkning

  ringmärkning innebär att man fäster en metallring runt det ena benet på en fågel.
 3. e-post

  e-post är ett sätt att skicka meddelande mellan datorer och mobiler. Det kallas även mejl. E-post är en förkortning för elektronisk post.

 4. folkbokföring

  folkbokföring innebär att alla människor som bor i Sverige är registrerade i ett folkbokföringsregister som sköts av Skatteverket.
 5. webbläsare

  webbläsare är den typ av programvara som man använder för att titta på webbsidor.

 6. QR

  QR är en kod som består av ett kvadratiskt rutmönster som kan avläsas maskinellt.
 7. webbadress

  webbadress är den adress som man skriver in i en webbläsare för att nå en viss webbsida.
 8. kupong

  kupong är en del av ett större papper som går att riva av eller klippa loss.
 9. personuppgift

  personuppgift är varje typ av fakta som kan knytas till en viss person.
 10. personbevis

  personbevis är ett papper som skrivs av Skatteverket och talar om vad som står om en person i folkbokföringsregistret.