1. agera

  agera betyder att spela en roll, att uppträda exempelvis som Pippi Långstrump i en film eller en teaterpjäs.
 2. Sagan om ringen

  Sagan om ringen är den första av tre väldiga romaner om kampen mellan ont och gott i världen Midgård, som är befolkad av både människor och andra slags varelser.
 3. Agenda 21

  Agenda 21 är en internationellt framtagen handlingsplan för att uppnå en hållbar utveckling på jorden.
 4. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, förkortas GUSP, är ett samarbete mellan EU:s medlemsstater.

 5. fildelning

  fildelning innebär att man genom ett nätverk delar med sig av sina filer.

 6. överstatliga organ

  överstatliga organ är organisationer som har rätt att fatta beslut som flera olika stater måste följa.

 7. Napoleon I

  Napoleon I hette egentligen Napoléon Bonaparte. Han styrde Frankrike från 1799 till 1814 och i hundra dagar 1815.
 8. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.