1. akter

  akter kallar man den bakre delen av en båt.
 2. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.
 3. grävling

  grävling är ett däggdjur med ett speciellt utseende.
 4. kastell

  kastell kallade de gamla romarna en befästning.
 5. ceremoni

  ceremoni är en händelse som utspelar sig i en fast form och som har en bestämd betydelse.
 6. skärgård

  skärgård är ett område med öar av olika storlek utanför en kust.
 7. Vasa

  Vasa var ett stort krigsfartyg som både byggdes och sjönk år 1628, när Gustav II Adolf var kung.
 8. eka

  eka är en liten roddbåt.
 9. hypokondriker

  hypokondriker, eller inbillningssjuk, kallas en människa som tror sig lida av alla möjliga sjukdomar fast han eller hon i själva verket är fullt frisk.
 10. Svansjön

  Svansjön är en balett i fyra akter.