1. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 2. fond

  fond är tillgångar, till exempel pengar, som har sparats för något särskilt ändamål.
 3. börskrasch

  börskrasch innebär en kraftig och snabb nedgång av aktuellt pris på en börs, till exempel på aktier.
 4. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 5. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen var en kraftig nedgång på börsen i New York i USA under hösten 1929.

 6. kapital

  kapital är tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.
 7. penningtvätt

  penningtvätt innebär att man omvandlar pengar från brott så att det verkar som om man har tjänat dem på ett lagligt sätt.
 8. aktiebolag

  aktiebolag är en form för att äga och driva ett företag, till exempel ett konditori eller en fabrik.
 9. Edinburgh

  Edinburghär huvudstad och näst största stad i Skottland i Storbritannien.
 10. mäklare

  mäklare är en person eller ett företag som mot betalning hjälper till när två personer eller två företag köper och säljer något till varandra.