1. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 2. blixtkrig

  blixtkrig är en militär aktion som utnyttjar många soldater, militära fordon och vapen för snabba och överraskande anfall.
 3. ekologism

  ekologism är ett sätt att se på samhället som har ekologisk balans och hållbar utveckling som centrala idéer.
 4. Jordens Vänner

  Jordens Vänner är en ideell organisation som arbetar med miljöfrågor, hållbar utveckling och för en rättvis fördelning av jordens resurser.
 5. anarkism

  anarkism är en politisk lära med många olika inriktningar.