1. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 4. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 5. sårbar plats

  sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
 6. ugglor

  ugglor är en grupp fåglar.
 7. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 8. World Wide Web

  World Wide Web är ett världsomspännande nät som består av många miljarder webbsidor. Oftast säger man bara webben, nätet eller internet.

 9. yin och yang

  yin och yang är de två krafter som enligt gamla kinesiska traditioner styr allt i universum.
 10. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.