1. bistånd

  bistånd är den hjälp som ges till enskilda personer, grupper eller organisationer.
 2. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 3. ål

  ål är en fisk.

 4. cannabis

  cannabis är ett samlingsnamn för produkter som kommer från växten indisk hampa.

 5. endorfiner

  endorfiner är en grupp små proteiner i hjärnan som minskar smärta och gör att man känner välbehag.

 6. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser är en internationell hjälporganisation.
 7. rödlista

  rödlista är en lista över arter av djur, växter och svampar som riskerar att försvinna från en region, ett land eller hela världen.
 8. astma

  astma är en sjukdom som yttrar sig i att man får svårt att andas.
 9. rygg

  rygg kallas den del av kroppens baksida som finns mellan nackbenet och svansbenet.
 10. Mali

  Mali är ett land i västra Afrika.