1. bistånd

  bistånd är den hjälp som ges till enskilda personer, grupper eller organisationer.
 2. endorfiner

  endorfiner är en grupp små proteiner i hjärnan som minskar smärta och gör att man känner välbehag.

 3. ål

  ål är en fisk.
 4. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 5. cannabis

  cannabis är ett samlingsnamn för produkter som kommer från växten indisk hampa.

 6. rödlista

  rödlista är en lista över arter av djur, växter och svampar som riskerar att försvinna från en region, ett land eller hela världen.
 7. preventivmedel

  preventivmedel kallas de medel som man använder för att inte bli gravid efter ett samlag.
 8. astma

  astma är en sjukdom som yttrar sig i att man får svårt att andas.
 9. födelsekontroll

  födelsekontroll är metoder som används för att förhindra att ett barn blir till vid samlag.
 10. Mali

  Mali är ett land i västra Afrika.