1. akvedukt

  akvedukt är ett ord som kommer från latinet och betyder vattenledning.
 2. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 3. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 4. Håverudsakvedukten

  Håverudsakvedukten, eller akvedukten vid Håverud, är en bro som leder Dalslands kanal över Upperudsälven vid Håverudsströmmen.
 5. viadukt

  viadukt kallar man ofta en bro på land.
 6. Via Appia

  Via Appia var den första stora romerska väg som byggdes.
 7. termer

  termer var större badhus i det antika Rom.

 8. Håverud

  Håverud är en liten ort i Melleruds kommun i Dalsland.
 9. valvbro

  valvbro är ett slags bro där brospannet består av ett valv av sten eller betong som vägen ligger på.
 10. Dalsland

  Dalsland är ett litet landskap i nordvästra Götaland.