1. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 2. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 3. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol är alkohol med tillsats av ett illasmakande eller giftigt ämne.
 4. alkoholism

  alkoholism är en sjukdom som innebär att man missbrukar och är beroende av alkohol, det vill säga man dricker så mycket öl, vin eller sprit att man får problem eller blir sjuk av det.

 5. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 6. estrar

  estrar är kemiska föreningar som bildas då en organisk syra reagerar med en alkohol.

 7. etanol

  etanol är en alkohol.
 8. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.
 9. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 10. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.