1. aln

  aln, gammal längdenhet, se längdmått.
 2. längdmått

  längdmått är måttenheter som vi använder för att tala om hur lång en sak är eller hur långt det är mellan två platser.
 3. metersystemet

  metersystemet var ett system av måttenheter som växte fram i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet.
 4. måttenhet

  måttenhet är inom mättekniken ett hjälpmedel för att beskriva vissa egenskaper hos ett föremål.