1. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 2. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 3. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 4. oljekraftverk

  oljekraftverk är ett kraftverk där man använder olja för att framställa el och ibland också värme.
 5. kraftverk

  kraftverk är en anläggning där elektrisk energi (el) alstras och skickas ut på elnätet.
 6. kolkraftverk

  kolkraftverk är ett kraftverk där man använder stenkol eller brunkol för att framställa el.
 7. havsströmsenergi

  havsströmsenergi är energi som finns i de stora havsströmmarna, i form av både värme och rörelse.
 8. vindmätare

  vindmätare är ett instrument för att mäta vindens hastighet.
 9. flis

  flis är små bitar av stammar, grenar och rötter från träd och buskar.
 10. ångkraftverk

  ångkraftverk är ett kraftverk där man använder ånga för att framställa el.