1. amöbor

  amöbor kallas olika mikroskopiskt små urdjur (protozoer).
 2. eukaryota organismer

  eukaryota organismer  är alla livsformer som består av celler med cellkärna.

 3. biomassa

  biomassa  

 4. dysenteri

  dysenteri, eller rödsot, är en sjukdom som ger blodig diarré.
 5. parasit

  parasit kallas en livsform som lever på eller i annat levande och tar sin näring därifrån.
 6. smitta

  smitta är när till exempel bakterier eller virus sprids från en individ till en annan individ.
 7. amöbainfektion

  amöbainfektion är en sjukdom som orsakas av en amöba som lever i tarmarna.
 8. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 9. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.