1. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 2. maltos

  maltos är en typ av socker som också kallas maltsocker.
 3. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 4. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.