1. Andalusien

  Andalusien är en region i södra Spanien. Huvudstaden heter Sevilla.
 2. Anderna

  Anderna är en stor bergskedja i Sydamerika.
 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 5. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 6. and

  and kallas fåglar som hör till en grupp med namnet andfåglar.
 7. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.
 8. andning

  andning är när syre transporteras in i kroppen och koldioxid transporteras ut ur kroppen.
 9. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 10. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.