1. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 2. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 3. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 4. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 5. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.

 8. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.

 9. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 10. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.