1. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 2. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 3. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 4. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 5. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 6. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 7. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 8. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 9. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 10. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.