1. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 2. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 5. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 6. konsekvens

  konsekvens betyder 'resultat' eller 'effekt'.

 7. dilemma

  dilemma betyder ungefär ’svår valsituation’.
 8. prognos

  prognos är en förutsägelse som bygger på det som man redan vet och på det som man antar ska ske.
 9. elasticitet

  elasticitet innebär att ett material eller ett föremål först ändrar sin form under tryck och sedan återtar sin gamla form när trycket släpper.
 10. rim

  rim är två eller flera ord som låter likadant i slutet.