1. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 2. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 3. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 4. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 5. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 6. Caesar

  Caesar kallas en romersk fältherre och diktator som levde århundradet före Kristi födelse.
 7. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 8. republik

  republik är ett styrelsesätt där den person som har den högsta makten väljs av folket och inte ärver sin position (som i en monarki).

 9. retorik

  retorik betyder vältalighet och handlar om konsten att tala väl.
 10. myt

  myt är en religiös berättelse som förklarar varför världen ser ut som den gör.