1. aorta

  aorta, eller stora kroppspulsådern, är kroppens största blodkärl.
 2. stora kroppspulsådern

  stora kroppspulsådern är kroppens största blodkärl; se aorta.
 3. blodkärl

  blodkärl kallas de rör som blodet flyter i.
 4. angioplastik

  angioplastik är en metod för att vidga artärer som blivit för trånga.
 5. blodomlopp

  blodomlopp är ett system för transport i kroppen och består av blodkärl och hjärta.
 6. åderförkalkning

  åderförkalkning, eller hellre åderförfettning, innebär att fett och andra ämnen lagras på insidan av blodkärlens väggar.
 7. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 8. kranskärlsoperation

  kranskärlsoperation är en operation i hjärtat där läkaren leder blodet förbi tilltäppta eller trånga kransartärer (kranskärl).
 9. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 10. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.