1. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 2. apa

  apa, eller egentligen apor, är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan, se apor.
 3. högre primater

  högre primater är däggdjur som hör till gruppen primater.
 4. gorillor

  gorillor är apor.
 5. kakao

  kakao är en växt som växer vild i Sydamerika och odlas för att få fram ett pulver som också kallas kakao.
 6. makaker

  makaker är en grupp apor med sexton arter.
 7. Gibraltar

  Gibraltar är en klippa med en stad och en hamn.
 8. trädleopard

  trädleopard är en art i familjen kattdjur.
 9. gibboner

  gibboner, eller gibbonapor, är en djurfamilj högre primater.
 10. japansk makak

  japansk makak är en apart i familjen markattartade apor.