1. Airbnb

  Airbnb är en internetbaserad bostadsförmedling.

 2. metronom

  metronom är en apparat som man använder inom musiken för att hålla takten med.

 3. smartmobil

  smartmobil är en mobiltelefon som kan fungera ungefär som en dator.

 4. applikation

  applikation är ett program på datorn som har en särskild uppgift.

 5. QR

  QR är en kod som består av ett kvadratiskt rutmönster som kan avläsas maskinellt.
 6. delningsekonomi

  delningsekonomi är en ekonomi där grundidén är att personer ska dela på varor eller tjänster för att spara resurser.

 7. tempo

  tempo  är hastigheten i ett musikstycke – hur snabbt eller långsamt det ska spelas.

 8. mobiltelefoni

  mobiltelefoni innebär att små bärbara radiotelefoner, mobiltelefoner, är anslutna till telenätet.