1. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen använder man ibland som ett uttryck om det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen på landets arbetsplatser (först och främst LO, Landsorganisationen) om man menar att de hänger ihop.
 2. arbete

  arbete är produkten av den kraft som påverkar ett föremål i rörelsens riktning och den sträcka som föremålet förflyttas.

 3. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, eller Socialdemokraterna, är ett politiskt parti i Sverige.

 4. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 5. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 6. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 7. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 8. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 9. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 10. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.