1. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 2. arbetsgivare

  arbetsgivare kallas en person eller ett företag som har anställda hos sig som de betalar lön till.
 3. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring innebär att den som inte har något arbete ändå kan få pengar.
 4. arbetsmarknad

  arbetsmarknad innebär ordagrant att den som vill arbeta för pengar försöker sälja sin arbetskraft till den som betalar så bra som möjligt för den.
 5. arbetsmiljö

  arbetsmiljö handlar om hur människor har det på de ställen där de arbetar.
 6. arbete

  arbete är produkten av den kraft som påverkar ett föremål i rörelsens riktning och den sträcka som föremålet förflyttas.

 7. Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen, eller Af, är en statlig myndighet som hjälper arbetslösa att hitta jobb.
 8. arbetsprov

  arbetsprov innebär att man testar hur hjärtat och lungorna fungerar när man anstränger sig.
 9. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 10. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.