1. Pragvåren

  Pragvåren kallas en period av politiska reformer i Tjeckoslovakien 1968.

 2. Muhammedteckningarna

  Muhammedteckningarna är tolv teckningar som avbildar islams profet Muhammed.
 3. Jona

  Jona är huvudpersonen i Jonas bok i Bibeln.
 4. liknelse

  liknelse är en kort och enkel berättelse eller ett uttryck som jämför något med sådant man känner igen i vardagslivet.

 5. tolkning

  tolkning, att tolka, är att försöka förstå och förklara vad någon säger eller gör eller något som händer.
 6. interjektion

  interjektion är en ordklass.
 7. svordomar

  svordomar är vissa ord som man använder för att förstärka det man säger.

 8. tomte

  tomte är en liten figur som man förr trodde fanns på bondgårdar i Norden.
 9. lama

  lama, eller lamadjur, kallas kameldjuren i Sydamerika.
 10. Hera

  Hera var en grekisk gudinna.