1. Argentina

  Argentina är ett land i sydöstra Sydamerika.

 2. AR

  AR är nationalitetsbeteckning för Argentina.
 3. Pampas

  Pampas är en stor och platt slätt i Argentina.
 4. Buenos Aires

  Buenos Aires är Argentinas huvudstad och största stad.
 5. Falklandskriget

  Falklandskriget kallas en militär konflikt mellan Storbritannien och Argentina 1982.
 6. tango

  tango är en dans som har rötter i Argentina.
 7. Paraná

  Paraná är en flod i Sydamerika.
 8. Falklandsöarna

  Falklandsöarna är en brittisk ögrupp i sydvästra Atlanten.

 9. berg

  berg är en upphöjning av berggrunden.
 10. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.