1. ark

  ark betyder ibland Noas ark i Bibeln.
 2. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 3. arkéer

  arkéer är en grupp små, enkla organismer.

 4. Arkimedes

  Arkimedes, eller Archimedes, var en grekisk matematiker som levde på 200-talet före Kristus.
 5. arkeolog

  arkeolog är en person som arbetar med arkeologi.
 6. ark

  ark är det heliga skåp i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 7. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, se Arkimedes.
 8. Arktis

  Arktis kallas området runt Nordpolen.
 9. ark

  ark betyder kista eller låda.
 10. arkeologisk kultur

  arkeologisk kultur är en samling föremål från forntiden som ser likadana ut och har hittats tillsammans.