1. arkiv

  arkiv är en samling av dokument och handlingar, arkivalier.

 2. arkivarie

  arkivarie är en person som arbetar vid ett arkiv.
 3. arkivexemplar

  arkivexemplar är en äldre benämning på pliktexemplar.
 4. arkivmetern

  arkivmetern är en stav av metall som skulle vara exakt en meter lång.
 5. Riksarkivet

  Riksarkivet är en myndighet som har till uppgift att förvara olika arkiv som innehåller handlingar från bland annat svenska myndigheter.
 6. Stasi

  Stasi var namnet på den östtyska säkerhetspolisen från 1950 till 1990.
 7. kapsel

  kapsel är ett ord som används i många sammanhang.
 8. vikingatåg

  vikingatåg var de resor som nordiska krigare gav sig ut på från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet.
 9. nyckelord

  nyckelord är viktiga ord i en text eller ett tal som säger mycket om det texten handlar om.
 10. Bayreuth

  Bayreuth är en stad i delstaten Bayern i södra Tyskland.