1. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 2. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 3. jättepanda

  jättepanda är en art i familjen björnar.
 4. varg

  varg är ett däggdjur.

 5. brunbjörn

  brunbjörn är en art i djurfamiljen björnar.
 6. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 9. tiger

  tiger är en art i familjen kattdjur.
 10. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.