1. ask

  ask är ett träd.
 2. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.
 3. Ask

  Ask är en av de två första människorna enligt fornnordisk religion.
 4. aska

  aska är fasta partiklar som bildas när man förbränner organiskt material.
 5. Ask och Embla

  Ask och Embla var de två första människorna enligt fornnordisk religion.
 6. vulkan

  vulkan är en plats där hett material från en planets inre, till exempel jordens, kommer upp till ytan.

 7. Vesuvius

  Vesuvius är en vulkan som ligger nästan mitt i Italien, söder om Neapel.
 8. Embla

  Embla är en av de två första människorna enligt fornnordisk religion.
 9. Pompeji

  Pompeji var en stad i södra Italien, nära nuvarande Neapel.
 10. relik

  relik är något som efterlämnats av en helig person.