1. Erik av Pommern

  Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster och utsågs till Margaretas efterträdare.
 2. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett religiöst samfund.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 6. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 7. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 8. biologisk mångfald

  biologisk mångfald är hur stor variation eller hur många olika av något det finns i naturen.

 9. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 10. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.