1. Avebury

  Avebury är ett enormt byggnadsverk från stenåldern i södra England i Storbritannien.
 2. aveny

  aveny är en bred gata, ofta kantad av träd.
 3. Avesta

  Avesta är namn på både en kommun och på centralorten i Avesta kommun i Dalarna.

 4. avenbok

  avenbok är ett träd.
 5. Maria

  Maria var enligt Bibeln Jesus mor.