1. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 2. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 3. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 4. solenergi

  solenergi är energi som kommer från kärnreaktioner i solens inre och som når jorden i form av solstrålning.

 5. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 6. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 7. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 8. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen är en religiös rörelse.
 9. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 10. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.