1. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 2. jon

  jon är en elektriskt laddad partikel som bildas när en atom eller grupp av atomer avger eller tar upp elektroner.
 3. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.
 4. väte

  väte, eller hydrogen, är det lättaste av alla grundämnen.
 5. etanol

  etanol är en alkohol.
 6. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 7. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.
 8. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner).

 9. steklar

  steklar är en ordning insekter som finns i hela världen.
 10. bukspottkörtel

  bukspottkörtel är en körtel i bukhålan.