1. steril

    steril betyder dels fri från bakterier, virus och liknande, dels ofruktsam, som inte kan fortplanta sig, inte få barn.
  2. anemi

    anemi kallar läkarna det som i vardagligt språk ofta kallas ”blodbrist”.
  3. sluss

    sluss är en anordning där båtar i ett vattendrag kan lyftas eller sänkas från en nivå till en annan.