1. simhopp

  simhopp är en idrott med konsthopp ned i vatten.
 2. revolt

  revolt är ett uppror med målet att kasta om maktförhållandena.
 3. Selma Lagerlöf

  Selma Lagerlöf var en svensk författare som föddes 1858 och dog 1940.
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. Vendéeupproret

  Vendéeupproret var ett uppror mot franska revolutionen som började 1793 i Vendée och andra områden i västra Frankrike.
 6. brumairekuppen

  brumairekuppen kallas de händelser som ledde till att den franska generalen Napoléon Bonaparte och hans anhängare tog makten i Frankrike.
 7. Habsburg

  Habsburg heter den kungaätt som regerade i Österrike från 1273 till 1918 och var tysk-romerska kejsare från 1452.
 8. Erik av Pommern

  Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster och utsågs till Margaretas efterträdare.
 9. hundra dagarna

  hundra dagarna kallas den period under 1815 då Napoleon I åter hade makten i Frankrike.
 10. polsk–svenska krig

  polsk–svenska krig kallas de väpnade konflikter mellan Sverige och Polen som skedde från 1560 till 1706.