1. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 2. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 3. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 4. massa

  massa är en egenskap hos all materia som gör att materien påverkas av gravitationen.
 5. Asien

  Asien är jordens största världsdel och den världsdel som har flest invånare.

 6. kartell

  kartell är en överenskommelse av något slag mellan företag.
 7. Europa

  Europa är en världsdel på norra halvklotet.

 8. befolkningspyramid

  befolkningspyramid är en typ av diagram som används för att visa en befolknings sammansättning när det gäller ålder och kön.
 9. dopplereffekten

  dopplereffekten är en förändring i frekvensen för till exempel en ljudvåg som inträffar när ljudkällan förändrar sin hastighet.

 10. liberal

  liberal betyder frisinnad eller ’som gillar frihet’.