1. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 2. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 3. cellulosa

  cellulosa är det ämne som växternas cellväggar är uppbyggda av.
 4. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 5. religion

  religion är att tro på en högre makt av något slag.
 6. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. krokodiler

  krokodiler är en grupp stora kräldjur.
 8. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 9. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.
 10. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, är en samling regler som ska skydda alla barn i alla länder.