1. Tyskland

  Tyskland är ett land i Europa med kust mot Östersjön och Nordsjön i norr och med Alperna som gräns i söder.

 2. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 3. tidvatten

  tidvatten innebär att havsvatten omväxlande och regelbundet kommer in mot och drar sig bort från en kust.
 4. bad

  bad innebär att man sänker ner kroppen i vatten.
 5. Döda havet

  Döda havet är trots namnet inget hav utan en insjö.
 6. algblomning

  algblomning kallas det när det bildas väldigt mycket planktonalger eller blågröna bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 7. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 8. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 9. Colombia

  Colombia är ett land i nordvästra Sydamerika.

 10. Rom

  Rom är Italiens huvudstad och största stad.