1. bank

  bank är ett företag som lånar och lånar ut pengar.
 2. Bankeryd

  Bankeryd är en tätort i Jönköpings kommun i Småland.

 3. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon är en sydkoreansk politiker och diplomat som var generalsekreterare för FN 2007–2016.

 4. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 5. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen var en kraftig nedgång på börsen i New York i USA under hösten 1929.

 6. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 7. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 8. kapital

  kapital är tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.
 9. Schweiz

  Schweiz är ett land i mellersta Europa.

 10. antenn

  antenn är en apparat som tar emot eller sänder ut signaler i form av elektromagnetisk strålning.