1. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 2. bank

  bank är ett företag som lånar och lånar ut pengar.
 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 5. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 6. pengar

  pengar är först och främst sedlar och mynt som man kan betala med.
 7. Finansinspektionen

  Finansinspektionen är en statlig myndighet som övervakar bland annat banker, försäkringsbolag och börser.
 8. Libanon

  Libanon är ett land i Mellanöstern.

 9. Nordsjön

  Nordsjön är ett havsområde som begränsas av Storbritannien, södra Norge, Bohuslän, Danmark, nordvästra Tyskland och Nederländerna.
 10. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.