1. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon är en sydkoreansk politiker och diplomat som var generalsekreterare för FN 2007–2016.

 2. Johan (Jan) Banér

  Johan Banér var en viktig militär under stormaktstiden.
 3. roddsport

  roddsport är en idrott med långa och smala roddbåtar.
 4. djurkretsen

  djurkretsen, eller zodiaken, är ursprungligen namn på tolv stjärnbilder, som ligger längs ekliptikan, det vill säga solens bana på himlen.

 5. kanotsport

  kanotsport är sporter där man tävlar med kanot.
 6. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 7. Västerbotten

  Västerbotten är ett landskap i Norrland med en östlig kust mot Bottenviken.
 8. cykelsport

  cykelsport är hastighetstävlingar på cykel.
 9. småplanet

  småplanet är en liten himlakropp i bana kring solen.
 10. skridskosport

  skridskosport är idrotter där man åker skridsko och inte använder klubba.