1. barack

  barack är ett slags enkel byggnad som kan användas på många sätt.
 2. Barack Obama

  Barack Obama är amerikansk politiker i Demokratiska partiet, USA:s president 2009–2017.

 3. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 4. bar mitzva

  bar mitzva är en judisk ceremoni för pojkar som blivit 13 år och 1 dag.
 5. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 10. molekyl

  molekyl är minst två atomer som är sammanbundna med en eller flera kemiska bindningar, till exempel syremolekylen, O 2.