1. Carl Barks

  Carl Barks var en amerikansk serietecknare som tecknade de längre äventyren med Kalle Anka från 1940- till 1960-talet.
 2. bark

  bark är det skyddande yttersta skiktet på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd.
 3. harar

  harar är djur som är anpassade till att springa fort för att fly undan fiender.
 4. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 5. Portugal

  Portugal är ett land i sydvästra Europa med kust mot Atlanten.

 6. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 7. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 8. kronhjort

  kronhjort är en art i familjen hjortdjur.
 9. övervintring

  övervintring är växters och djurs sätt att överleva vintern. 

 10. stam

  stam är en av stamväxternas tre delar.