1. basalt

  basalt är en bergart.
 2. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 3. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 4. glasbjörk

  glasbjörk är ett träd.
 5. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner).

 6. bas

  bas är inom geometrin något i en figur som man utgår från.
 7. befolkningspyramid

  befolkningspyramid är en typ av diagram som används för att visa en befolknings sammansättning när det gäller ålder och kön.
 8. indikator

  indikator, eller pH-indikator, är ett ämne som används för att visa ungefär vilket pH-värde en lösning har.

 9. hydroxidjon

  hydroxidjon är en negativt laddad sammansatt jon som innehåller en syreatom och en väteatom.
 10. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.