1. arkeolog

  arkeolog är en person som arbetar med arkeologi.
 2. ANC

  ANC är ett politiskt parti i Sydafrika.
 3. hypotes

  hypotes betyder vanligen ’osäkert antagande’, ibland på gränsen till en gissning.
 4. renskötsel

  renskötsel innebär att man har renar för att få mat och transport.
 5. kritisk

  kritisk är ett ord som har att göra med kritik eller kris.
 6. Livets Ord

  Livets Ord är en kristen stiftelse och en församling i Uppsala.
 7. paleontologi

  paleontologi är vetenskapen om utdöda livsformer och om hur de utvecklades och levde.
 8. Armenien

  Armenien är ett land i Kaukasien i västra Asien.

 9. ortnamn

  ortnamn är namnet på en geografisk plats.
 10. delningsekonomi

  delningsekonomi är en ekonomi där grundidén är att personer ska dela på varor eller tjänster för att spara resurser.