1. hypotes

  hypotes betyder vanligen ’osäkert antagande’, ibland på gränsen till en gissning.
 2. ANC

  ANC är ett politiskt parti i Sydafrika.
 3. renskötsel

  renskötsel innebär att man har renar för att få mat och transport.
 4. Livets Ord

  Livets Ord är en kristen stiftelse och en församling i Uppsala.
 5. delningsekonomi

  delningsekonomi är en ekonomi där grundidén är att personer ska dela på varor eller tjänster för att spara resurser.

 6. kritisk

  kritisk är ett ord som har att göra med kritik eller kris.
 7. kooperativ

  kooperativ är människor som samarbetar för att alla ska tjäna på det.
 8. arkeolog

  arkeolog är en person som arbetar med arkeologi.
 9. ortnamn

  ortnamn är namnet på en geografisk plats.
 10. Polen

  Polen är ett land i norra Europa med kust mot Östersjön.